Adresat tona

Emona Market, E80,
Vushtrri, Kosova

M54J+646,
Banesat e Bardha,
Prishtina.

M579+X9W,
Rrustem Hyseni,
Prishtina.

VVQ9+RPQ,
Agim Hajrizi,
Mitrovicë